کابل رابط پرتابل یکسره OBD دار

محصول جدید

کابل یک سر 15 پین و طرف دیگر OBD 16 پین می باشد  به طول 1.5 متر  قابل استفاده برای دیاگ پرتابل H-Scan 

جزییات بیشتر

91 قلم

موجود

4,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر

کابل یک سر 15 پین و طرف دیگر OBD 16 پین می باشد  به طول1.5 متر  قابل استفاده برای دیاگ پرتابل H-Scan